Month: September 2021

Ernierungspyramid

qualitéit ass méi wichteg wéi quantitéit […]

D’Buch

e Buch, am Joër 2019 nominéiert fir de lëtzebuerger Buchpräis. […]

Beweegungspyramid

Déi laang Unitéiten mat wéineg Intensitéit an déi intensiv Unitéiten esou kurz an intensiv wéi méiglech. A virun alalem: ganz vill Ofwiesslung fir Frust, Verschläiss a metabolesche Stress z’evitéieren […]